Kralingse plas in Rotterdam is klaar voor de zomer…

Een prachtig wandelgebied dat direct aansluit bij de stad. Kenmerkend voor het Kralingse Bos is de ligging om de Kralingse Plas. Het gebied is ongeveer 200 hectare groot en wordt begrensd door de Kralingse Plaslaan, de Kralingseweg, de Bosdreef en de Boszoom. De helft van de oppervlakte bestaat uit water, de andere helft uit bos en grasland. Langs de plas liggen enkele horecagelegenheden en twee molens. Er is een zeilhaven en rond het Lange Pad bevinden zich atletiekvelden. Het recreatiestrand wordt ‘s zomers druk bezocht.
Op woensdagmiddag 25 april is de Kralingse Plas weer officieel teruggegeven aan de gebruikers. De afgelopen jaren hebben deelgemeente Kralingen-Crooswijk, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en gemeente Rotterdam samen gewerkt aan een schone Kralingse Plas.

Er is veel gebeurd in en om de plas de afgelopen jaren. Er zijn verschillende maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. In het voorjaar 2009 begon de sanering. Delen van de plas die met lood waren verontreinigd, werden gebaggerd. Vervolgens is de gehele plasbodem afgedekt met een laag zand, zodat er geen voedingsstoffen meer uit de veenbodem in de plas kwamen. Die voedingsstoffen, fosfaten, zijn in te grote hoeveelheden slecht voor de waterkwaliteit omdat zij algengroei veroorzaken.

Om nog meer fosfaten tegen te gaan is ook een installatie gebouwd die het water dat ingelaten wordt om de plas op peil te houden, ‘defosfateert’.

De eenzijdige visstand is aangepakt. Ruim 20.000 kg brasem is uit de Kralingse Plas gevist en elders uitgezet om zo ruimte te creëren voor andere vissoorten. Het watersysteem is aangepast. Het is op een aantal punten veranderd, waardoor het water nu via een andere route langs de mooie vistrap de plas instroomt. Het oude gemaal aan het Langepad, dat het overtollige water van de Kralingse Plas uitmaalt op de naastgelegen Rotte (boezem), is vervangen door een nieuw vispasseerbaar exemplaar.
Bron: rotterdam.nl

Het Kralingse bos

De Kralingse plasReacties zijn gesloten.