Rotterdams Stadsinitiatief “De Groene Marathon”

De Groene Marathon van Rotterdam
Rotterdam Natuurlijk! rijgt de groene delen van de stad aan elkaar tot de Groene Marathon van Rotterdam; een stadsnatuurroute van meer dan veertig kilometer. Het project verbindt daarmee de wereld van de natuur met die van recreanten, schoolkinderen, wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers. De Groene Marathon van Rotterdam versterkt de stadsnatuur en maakt deze beleefbaar voor de Rotterdammers.

Voor de Rotterdammers
Rotterdammers krijgen met deze route een alternatief trainingsparcours voor de ‘echte’ marathon, maar ook een stadskanoroute en een fietspadennetwerk voor de forens. Delen van de route zijn te gebruiken als ‘klaslokaal’ voor de schoolkinderen van Charlois, Spangen, het Oude Noorden en Feijenoord. Natuurliefhebbers en wandelaars kunnen in hun eigen tempo de natuur in de stad ontdekken. De recreatieve mogelijkheden binnen de stadsgrenzen worden uitgebreid en natuurbeleving
wordt onderdeel van het leven in de stad.

Voor de natuur
Zonder een gezonde, diverse en weerbare natuur is de stad zielloos. De stadsnatuur in Rotterdam wordt sterker en gezonder, doordat de vele verspreid liggende leefgebieden van planten en dieren met elkaar worden verbonden en doordat dode plekken in het netwerk worden gerepareerd.
In de natuurlijke stad leven mensen en dieren op een vanzelfsprekende manier samen. Deze wederzijdse samenwerking en versterking van natuur en stadsbeleving is het uitgangspunt van Rotterdam Natuurlijk!

Wat gaan we doen?
De route van de Groene Marathon verbindt de vele plekken in de stad die nu al natuurlijk zijn. De komende drie jaar zetten we die route op de kaart. Knelpunten om langs de route te wandelen, fietsen of varen nemen we weg. Via verschillende media – van website en apps tot en met wandelkaarten en informatieborden – maken we de Rotterdammers bekend met de natuur in de buurt en met de mogelijkheden om van die natuur te genieten.
Op een aantal dode plekken versterken we de route. De binnenstedelijke Rotte maken we schoner en mooier door drijvende natuureilanden, er komt een Observatorium aan de Maas en de route naar de haven maken we aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars.

Met wie gaan we dit doen?
Dit doen we niet alleen. In Rotterdam zijn veel lokale buurt- en belangengroepen op het gebied van recreatie en natuur actief. Door samen te werken met deze kleine en grote initiatieven is er extra menskracht beschikbaar. Bovendien levert dit een duurzame draagkracht op. Twee delen van de route krijgen hierbij bijzondere aandacht: Dwars-door-Zuid
(IJsselmonde/Feyenoord/Charlois) en Traject West (Bospolder/Spangen).

Wat levert het op?
Door de natuur in de stad voor Rotterdam beleefbaar te maken, krijgen planten en dieren de ruimte. Natuur en recreatie worden vanzelfsprekende partners en de Rotterdammers hoeven de stad niet meer uit om daarvan te genieten. Zo zal de Groene Marathon de komende jaren uitgroeien tot een belangrijk onderdeel van het recreatief en ecologisch netwerk van Rotterdam.
Bron: http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202013/Stadsinitiatief/Projectplannen/Projectplan_Rotterdam_Natuurlijk.pdf

www.groenerotte.nl

www.groenemarathon.nlReacties zijn gesloten.